ERASMUS + SPORT

Dunav osiguranje Sportske igre mladih Srbije su partner u projektu Erasmus + Program Sport - PRAVA ŠANSA ZA MLADE U SPORTU, po Ugovoru broj - 2018 - 3329/001-001.

Nosilac projekta je naša krovna organizacija Udruženje za sport, rekreaciju i edukaciju- Igre mladih, Split Republika Hrvatska.

U projektu učestvuju i partneri iz sledećih zemalja:

 • Bosna i Hercegovina: Udruženje za sport i rekreaciju mladih Sportske Igre Bosna i Hercegovina
 • Makedonija – Macedonian School Sport Federation
 • Italija - Associazione Moving Europe, Roccalumera
 • Slovenija - Zavod za šport Ajdovščina
 • Bugarska - Bulgarian Sports Development Association

Tema projekta PRAVA ŠANSA ZA MLADE U SPORTU je borba protiv nasilja i suzbijanje rasizma, diskriminacije i netolerancije u sportu i okolini (npr. na sportskim događajima).

Projekat promoviše sportske vrednosti kao ključni element u borbi protiv netolerancije, rasizma i drugih oblika diskriminacije i skreće pažnju na važnost sporta za celovit razvoj mladih.

Nastavnici fizičkog vaspitanja će ukazati na sledeće aspekte kao značajne koji će služiti kao dopuna njihovom znanju: inovativne tehnologije za prezentaciju tema vezanih za nasilje i diskriminaciju pred decom i adolescentima, veštine za rešavanje incidenata, oblike partnerstva i interakcija sa roditeljima. Razvićemo politiku, ažurirati planove i sistem za prevenciju nasilja i diskriminacije u sportu.

U okviru projekta deci uzrasta od 10 do 14 godina biće omogućeno da razviju potrebnu svest o osnovnim ljudskim vrednostima kroz sportske treninge i takmičenja. Deca osnovnoškolskog uzrasta će biti ocenjena pre i posle treninga, a rezultati će biti formulisani u završnom izveštaju. Otvoreni turnir – Igre Prave šanse za mlade u sportu održaće se na kraju projekta u Splitu, u Hrvatskoj, kako bi se posmatralo sportsko ponašanje dece u predmetima projekta i predstavili rezultati projekta javnosti i relevantnim akterima. Igre Prave šanse za mlade u sportu za decu uzrasta od 10 do 14 godina će pratiti specifičan scenario igranja uloga kako bi se obezbedilo zabavno, intuitivno i podsticajno okruženje za podučavanje i podsticanje svesti dece o savremenim oblicima rasizma, šovinizma, diskriminacije i netolerancije u pogledu sporta. Osim toga, ovaj projekat ima za cilj da okupi decu različitih nacionalnosti i etničkih grupa (iz zemalja partnera na projektu) koji su do sada igrali timske sportove samo u timovima koji se sastoje od već poznatih saigrača koji su govornici istog jezika.

Projektne aktivnosti

Navedni ciljevi biće ostvareni preduzimanjem sledećih aktivnosti:

1. Upitnik za učenike i nastavnike fizičkog vaspitanja

Pripremaće se dva seta upitnika (za učenike i nastavnike fizičkog vaspitanja). Pitanja će se prvenstveno fokusirati na: nasilje u sportu (pre, za vreme i nakon različitih sportskih događaja/takmičenja – u školskim prostorijama i izvan njih); definicije rasizma; diskriminaciju (pol, etničku pripadnost, rasu…); netoleranciju u školskim i sportskim događajima.

2. Pilot trening modul sportskih igara

Stručnjaci za obrazovanje i prevenciju nasilja će biti zaduženi za kreiranje i razvoj pilot trening modula (obrazovnih materijala za ciljne grupe - učenike i nastavnike fizičkog vaspitanja). Obrazovni materijal će služiti kao sredstvo za podučavanje vrednosti kao što su poštovanje, tolerancija, saradnja, dijalog, promovisanje poštovanja različitosti i učenje od drugih. Obrazovni materijal će ponuditi uputstva za Infografiku sa temama koje se odnose na prevenciju nasilja u sportu (pre, za vreme i posle sportskih događaja), borbu protiv diskriminacije i

3. Motivisanje ciljnih grupa da se uključe u projektne aktivnosti

Učesničke organizacije će predstaviti projektne aktivnosti i ciljeve za ciljne grupe i: direktne (učenici osnovnih škola i nastavnici fizičkog vaspitanja) i indirektne (roditelji/porodice, sportske organizacije, gledaoci i masovni mediji) kako bi ih osvestili o važnosti projektnih aktivnosti i predstavili Pilot trening modul sportskih igara.

4. Trening za nastavnike fizičkog vaspitanja

Najmanje 10 učesnika učestvovaće u ovoj neformalnoj obrazovnoj aktivnosti. Treninzi će trajati 2 dana. Oni će unaprediti njihovo znanje i veštine o tome kako se boriti protiv nasilja i suzbiti rasizam, diskriminaciju i netoleranciju u sportu. Treninge će sprovoditi članovi projektnog tima odgovorni za koordinaciju izvršenja Pilot modula sportskih igara.

5. Trening za učenike osnovnih škola

Na samom početku ovog treninga 100 učenika će biti edukovano o tome kako se boriti protiv nasilja i rasizma, diskriminacije i netolerancije u sportu i šire. Nakon ovog teorijskog dela oni će biti pozvani da zajedno sa svojim nastavnicima fizičkog vaspitanja (mentorima) pripreme infografiku sa temama o nasilju, rasizmu, diskriminaciji i netoleranciji u sportskim aktivnostima i izvan njih. Svaki partner u projektu će pripremiti takmičenje na državnom nivou kako bi odabrao najbolje izrađene infografike.

Takmičenja će biti organizovana na lokalnom nivou škole. Sve infografike će biti grafički/digitalno obrađene i objavljene na zajedničkom internet portalu razvijenom u okviru ovog projekta. Organizovaće se događaj sa onlajn glasanjem. Svaka škola će odabrati jednu pobedničku infografiku.

Nagrađivana infografika sa autorima (učenicima) i njihovim mentorima će učestvovati na igrama Prave šanse za mlade u sportu u Splitu, gde će predstaviti svoj rad i motive za izradu infografike, njihova iskustva relevantna za borbu protiv nasilja u sportu i izvan sporta, borbu protiv diskriminacije i netolerancije i promovisanje tolerancije i multikulturalnosti.

10 nastavnika i 10 dece iz svake zemlje (jedan učenik i jedan nastavnik fizičkog vaspitanja iz različitih škola) prisustvovaće igrama Prave šanse za mlade u sportu u Splitu, u Hrvatskoj.

Najbolje odabrani učenici i nastavnici fizičkog vaspitanja iz svake partnerske zemlje (nagrađivani autori infografike) će učestvovati na igrama Prave šanse za mlade u sportu gde će:

- predstaviti svoje infografike vezane za borbu protiv nasilja, rasizma, diskriminacije i netolerancije u sportu,

- učestvovati u panel diskusiji gde će govoriti o svojim iskustvima i izazovima u pripremi infografike i razraditi aktivnosti u svojoj zemlji u pogledu borbe protiv nasilja, rasizma, diskriminacije i netolerancije u sportu i promovisanja tolerancije i multikulturalnosti

- učestvovati u multikulturalnim, vršnjačkim, sportskim aktivnostima predviđenim za oba pola

- događaj će biti organizovan u Hrvatskoj (avgust 2020).

6. Evaluacija

Vrednovanje pilot trening modula za sportske igre će biti obavljeno prikupljanjem i analizom evaluacionih obrazaca koji će biti distribuirani svim ciljnim grupama tokom treninga i nakon igara Prave šanse za mlade u sportu.

Finansiranje:

Projekat PRAVA ŠANSA ZA MLADE U SPORTU - 2018 - 3329/001-001 finansira se iz programa Evropske komisije Erazmus + Sport. Škole/ Partneri nemaju obavezu finasiranja, predmetnih aktivnosti.

Dunav osiguranje Sportske igre mladih Srbije su se za partnere u realizaciji projekta u Srbiji, opredelile za sledeće Osnovne škole:

 1. OŠ Jovan Popović, Kikinda, direktor Jelena Krvopić
 2. OŠ Dositej Obradović, Omoljica, direktor Vladimir Ristić
 3. OŠ ”Miloje Zakić”, Kuršumlija, direktor Radica Jović
 4. OŠ "Jovan Popović" Novi Sad, direktor Goran Stevanović
 5. OŠ Bata Bulić, Petrovac na Mlavi, direktor Ivan Radosavljević
 6. OŠ „Desanka Maksimović“, Požarevac, direktor Zlatan Radovanović
 7. OŠ Dimitrije Tucović, Čajetina, direktor Milka Vasiljević
 8. OŠ "Tanasko Rajić" Cacak, direktor Milorad Tesić
 9. OŠ "Boško Palkovljević-Pinki" Sremska Mitrovica, direktor Igor Došen
 10. OŠ „Stefan Nemanja “ Novi Pazar, direktor Edin Dugopoljac

Udruženje za sport i rekreaciju Dunav osiguranje Sportske igre mladih Srbije, bice domaćin završne konferencije projekta Erasmus + Program Sport - PRAVA ŠANSA ZA MLADE U SPORTU, koja će se u periodu od 01.11.2020. – 31.12.2020. održati u Beogradu.

Na konferenciji u Beogradu biće analizirani ukupni rezultati projekta, naročito sa stavljenim akcentima rezultata dobrobiti na osnovu dobijenih podataka od učesnika u programu i njihova postignuća, usvojene prakse i stečeno znanje će se prezentovati javnosti. Rezultati će biti distribuirani na nivou EU.