Održivi razvoj

Održivi razvoj je onaj koji zadovoljava potrebe današnjice, bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe. Održiva budućnost je ona u kojoj se jednako sprovodi zdrava okolina, ekonomski prosperitet i socijalna pravda kako bi se osigurala dobrobit i kvalitet života sadašnjih i budućih generacija.

Obrazovanje je ključno za postizanje te budućnosti. Da bi ciljevi bili postignuti, svako treba da učini svoj deo: vlade, privatni sektor, civilno društvo i svako od nas.

Sportske igre mladih prihvatile su ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih nacija, pa se obavezuju da aktivno promovišu ove vrednosti.

Sedamnaest osnovnih i 169 specificnih ciljeva UN, pokazuju merilo i ambiciju ovog novog univerzalnog programa. Integrisani su i nedeljivi, pa spajaju tri dimenzije održivog razvoja: ekonomsku, društvenu i ekološku.

Agendu su prihvatile sve zemlje i primenjuje se na sve, uzimajući u obzir različite nacionalne stvarnosti, kapacitete i visinu razvoja i poštovanje nacionalnih politika i prioriteta. Radi se o univerzalnim ciljevima i zadacima koje uključuju ceo svet, uključujući i razvijene ali i zemlje u razvoju.

Sport ima važan doprinos održivom razvoju. Svesni smo njegove važnosti za ostvarenje odrzivih ciljeva.

Razumemo da društveni i privredni razvoj zavisi od upravljanja prirodnim resursima naše planete, priznajemo prirodnu i kulturnu različitost sveta i prepoznajemo da su sve kulture i civilizacije ključni činioci održivog razvoja.

Naši partneri su preduzeća, vlade i javne ustanove, ali blisko sarađujemo i sa regionalnim i lokalnim vlastima, subregionalnim institucijama, međunarodnim institucijama, akademijama, filantropskim organizacijama, volonterskim grupama i drugima.