DUNAV OSIGURANJE

„Dunav osiguranje“ – lider na domaćem tržištu osiguranja


Na temeljima tradicije duge više od stoleća, ostvarujući iz godine u godinu sve bolje rezultate, Kompanija „Dunav osiguranje“ predstavlja najveću kuću na tržištu osiguranja u Srbiji.

Kao akcionarsko društvo za poslove osiguranja, reosiguranja, saosiguranja i ostalih usluga u toj oblasti, „Dunav“ je jedina kuća na domaćem tržištu registrovana za sve vrste osiguranja. Kompanija nudi više od 90 osiguravajućih usluga. Sа 29 glаvnih filiјаlа i оkо 600 prоdајnih mеstа, „Dunav“ imа snаžnu pоslоvnu mrеžu, kоја sе nеprеstаnim usаvršаvаnjеm pоslоvаnjа i rаzvitkоm infоrmаciоnоg sistеmа približаvа stаndаrdimа vеlikih еvrоpskih оsigurаvајućih kuća.

Stručno znanje zaposlenih, čvrsti principi rada i poslovanja, zasnovani na valjanosti radnih procesa, počev od pružanja informacija klijentima, preko temeljne pripreme ugovora s jasnom definicijom najšire zaštite osiguranika, sve do ažurne isplate odšteta u slučaju ostvarenja rizika, garanti su sigurnosti i poverenja koji Kompaniju čine faktorom finansijske stabilnosti.

Brojna istraživanja tržišta ukazuju na to da je Kompanija „Dunav osiguranje“ najjači srpski brend u osiguravajućoj delatnosti. Bez preterivanja se može reći da je „Dunav“ sinonim za osiguranje u Srbiji. To pokazuju brojna istraživanja, kao i tržišno učešće Kompanije. Svoju snagu, i moć brenda, Kompanija uspešno emituje i kroz podršku brojnim projektima iz kulture, sporta, umetnosti, mode, kao i u segmentu društvene odgovornosti, u kojoj je pouzdan partner i sagovornik društvene zajednice i lokalne samouprave.