Šah

Ako ne želiš da izgubiš, brzo misli i reaguj. Rezultat igre zavisi samo od veštine igrača, a ne od sreće. Igrači naizmenično vuku po jedan potez.

Šah

Turniri se održavaju po pravilima šaha FIDE za ubrzani šah. Tempo igre je 15 minuta po igraču.

Turnirski sistem će se odrediti na početku takmičenja, u zavisnosti od broja prijavljenih učesnika.

a)      Kriterijum za Berger

·         Koya sistem

·         Sonnenborn-Berger

·         Međusobni susret

·         Broj dobijenih partija

·         Žreb

b)      Kriterijum za švajcarca

·         Bucholtz

·         Skraćeni Bucholtz 1

·         Skraćeni Bucholtz 2

·         Žreb

Odluke sudija su konačne.

Pravo učešća na samim utakmicama utvrđuje Zapisničar, pre početka meča, uz prisustvo predstavnika ekipa:
- Identitet se utvrđuje bilo kojim dokumentom sa slikom (pasoš, đačka knjižica, sportska legitimacija i sl.), a u nedostatku istih, kopijom izvoda iz Matične knjige državljana ili Matične knjige rođenih.