Šah

Ako ne želiš da izgubiš, brzo misli i reaguj. Rezultat igre zavisi samo od veštine igrača, a ne od sreće. Igrači naizmenično vuku po jedan potez.

Šah

Član 1.

Turnirima u šahu rukovodi koordinator sporta imenovan od strane SIMa.

Član 2.

Pravo na učešće na takmičenju se ostvaruje prijavom, a način i rok prijava određuje SIM.

Član 3.

Igra se po pravilima šaha FIDE i po Pravilniku Šahovskog saveza Srbije za pojedinačna takmičenja za starosne kategorije po pravilniku SIMa.

Član 4.

Turnirski sistem će se odrediti na početku takmičenja. Ako se u pojedinačnoj kategoriji prijavi do 8 igrača, igra se po Bergerovom sistemu jednokružno, a ako se prijavi veći broj igrača, igra se po Švajcarskom sistemu od 5 do maksimalno 7 kola.

Član 5.

Kod plasmana primenjuju se sledeći dodatni kriterijumi:

Kriterijum za Berger

b) Kriterijum za Švajcarca

Koya sistem (osvojeni bodovi protiv igrača sa 50% i više bodova)

Sonneborn-Berger

Međusobni susret

Arranz system

Bucholtz

Skraćeni Bucholtz 1

Skraćeni Bucholtz 2

Kumulativ

Član 6.

Trajanje igre je 15 minuta po igraču u toku partije, pa se primenjuje dodatak pravila šaha FIDE za brzopotezni šah.

Član 7.

Odluke sudija na takmičenju su izvršne i konačne. Član 8.

Pravo nastupa na samim utakmicama utvrđuje zapisničar i/ili koordinator sporta pre početka meča, uz prisustvo predstavnika ekipa:

- identitet se utvrđuje bilo kojim dokumentom sa slikom (pasoš, đačka knjižica,

sportska legitimacija i sl) a u nedostatku istih kopijom Izvoda iz matične knjige rođenih.

Član 9.

Tumačenje ovog Pravilnika ima isključivo Organizacioni odbor Sportskih igara mladih.